FAQ - Financiële ondersteuning vanuit het Oranje Fonds

Hoe ontvang ik een bijdrage van het Oranje Fonds?
Als u voor 31 januari 2017 een klus aanmeldt voor NLdoet, dan kan het Oranje Fonds voor uw klusmaterialen een bijdrage leveren van maximaal € 400,-. LET OP: DEZE DEADLINE IS INMIDDELS VERSTREKEN. Voorbeelden hiervan zijn verf, kwasten, aarde, plantjes en timmerhout. Organiseert u een dagje uit, dan kunt u bijvoorbeeld de entreegelden en bushuur hiervan betalen. Wees er snel bij want op=op! Na het volledig aanmelden van uw organisatie en klus in 'Mijn Oranje Fonds'  kunt u een financiële bijdrage aanvragen. De voorwaarden die het Oranje Fonds hanteert voor een bijdrage vindt u hier. Vanaf november 2016 kunt u weer klussen aanmelden en een bijdrage aanvragen voor NLdoet 2017.

Wanneer ontvang ik de bijdrage op mijn rekening? 
Begin maart maken we het toegekende bedrag over op het door u opgegeven IBANnummer.

Kan de bijdrage ook lager uitvallen dan € 400,-?
Het kan voorkomen dat u een hoger bedrag heeft aangevraagd dan dat we u kunnen toezeggen. Wij geven bijvoorbeeld geen bijdrage voor de aanschaf van gereedschap of gebruiksartikelen en de begroting moet in verhouding zijn tot de klus of het aantal vrijwilligers dat u zoekt.

Ik wil een organisatie verrassen en een klus voor ze doen. Kan ik hiervoor een financiële bijdrage ontvangen?
Nee, alleen organisaties kunnen een bijdrage ontvangen. Zij kunnen wel de door u voorgestelde klus aanmelden op de website en eventueel een bijdrage aanvragen. Ze moeten dan wel aan de algmene voorwaarden voldoen die op de website vermeld staan.

Komt mijn organisatie in aanmerking voor een financiële bijdrage?
Op www.nldoet.nl, vindt u bij het tabblad Klusaanbieders een pagina die gaat over de financiële bijdrage en de voorwaarden. Is het u niet duidelijk dan kunt u contact opnemen met het NLdoet-team via 0900-4488448 of via e-mail: nldoetaanvraag@oranjefonds.nl.

Moet ik ter verantwoording al mijn bonnen/rekeningen opsturen naar het Oranje Fonds? 
Het kan zijn dat het Oranje Fonds u na afloop vraagt om aankoopbonnen ter verantwoording toe te sturen. Indien dit het geval is dan wordt u daarvan uiterlijk eind februari op de hoogte gesteld. In dit geval ontvangt u begin maart 2017 een voorschot van 80% van het toegekende bedrag. Het restantbedrag wordt vervolgens na NLdoet berekend en uitbetaald. Mocht naar aanleiding van de bonnen blijken dat u minder heeft uitgegeven dan u vooraf had berekend, dan dient u het overschot terug te betalen.
Na afloop van NLdoet ontvangt u tevens een evaluatieformulier per mail van ons. Deze verwachten wij ingevuld van u retour. Ontvangen wij geen formulier dan zijn wij genoodzaakt actie te ondernemen.

Als mijn klus niet wordt uitgevoerd en ik heb wel geld ontvangen van het Oranje Fonds moet ik dat geld dan terugstorten?
Ja, behalve als uw klus door bijzondere omstandigheden zoals slecht weer of ziekte op een andere datum uitgevoerd gaat worden.

Terug naar alle FAQ's